Politika Privatnosti

Ova Politika privatnosti služi da vam objasni koje podatke prikupljamo o vama i kako koristimo te podatke, kao i da vam pružimo sve druge bitne informacije u vezi sa vašim podacima a u vezi pretraživanja i ostavljanja komentara na sajtu Magazin Plus.

Naša Politika privatnosti dopunjuje Pravila korišcenja na ovom sajtu i menja je u delu koji se odnosi na zaštitu licnih podataka, a sve u cilju uskladivanja sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o licnosti (GDPR).

Na Magazin Plus info portalu u okviru funkcije ostavljanja komentara na vesti na sajtu, Magazin Plus omogucava korisnicima da ostave komentare na vesti na sajtu sa sadržajem koji sami definišu kao i pod imenom-pseudonimom koji sami odreduju. Stoga u vezi ostavljanja komentara, u skladu sa vašim pravom na slobodu istraživanja, vi sami birate koje cete i da li cete vaše licne podatke uciniti dostupnim javnosti i da li cemo mi uopšte imati vaše licne podatke. Pored tih informacija u vezi sa komentarima koje vi ucinite javnim na našem portalu, mi prikupljamo i vreme i datum komentara kao i IP adresu sa koje je komentar postavljen.

Sve navedene podatke o vama prikupljamo iskljucivo u svrhu omogucavanja pretraživanja našeg sajta i ostavljanja komentara na vesti. Samim pristupom sajtu i ostavljanjem komentara vi prihvatate Pravila korišcenja kao i ovu Politiku privatnosti, koji su istaknuti na samom sajtu. Pored toga, vaše podatke obradujemo na osnovu našeg Legitimnog interesa da bismo otkrili i uklonili greške i tehnicke probleme koji se mogu javiti u vezi sa pretraživanjem sajta. Takode vaše podatke po istom osnovu možemo obradivati i u slucaju eventualnih zloupotreba naloga kao i sprecavanja istih na komentarima. Ovo ukljucuje i blokiranje komentara koji krše naše Pravila korišcenja i relevantne zakonske propise. Na kraju vaše podatke možemo otkriti ili podeliti sa odredenim državnim organima ako se to od nas zahteva na osnovu zakona. Takode iste možemo otkriti i na osnovu na zakonu utemeljene, pisane, sudske ili druge odluke državnog organa kojom se na osnovu relevantnih propisa može omoguciti uvid u Licne podatke.

Kako bi vam omogucili neometano korišcenje sajta mi saradujemo sa pojedinim poslovnim partnerima. Odabir naših partnera vršimo na osnovu toga da li pružaju dovoljan nivo garancije u vezi zaštite licnih podataka. U situacijama gde imamo partnere koji su van EEA uvek zahtevamo potpisivanje ugovora kojim tacno definišemo na koji nacin naši partneri smeju da pristupaju vašim podacima i gde zahtevano da implementiraju odgovarajuce tehnicke i organizacijske mere u skladu sa clanom 46.2 (c) GDPR. Takode u tim slucajevima i sa takvim partnerima potpisujemo i Standarde Ugovorne Klauzule. Informacije o tim kompanijama i preduzetim merama zaštite su dostupne na zahtev upucen na adresu [email protected] Informacije o merama zaštite koje smo preduzeli u pogledu naših IT i drugih sistema, možete dobiti obracanjem na istu adresu.

U vezi sa vašim komentarima cuvamo samo odredene informacije, koje smo dužni da cuvamo na osnovu zakona tokom perioda koji je istim propisan kao minimalan period zadržavanja. S tim što tekst komentara ostaje sacuvan u online arhivi vesti zajedno sa tekstom vesti.

Na našem sajtu nalaze se naši kolacici kao i trecih strana koji vam omogucavaju da na lakši nacin koristite sajt i krecete se po istom. Neki od tih kolacica se koriste i u svrhu analitike, plasiranja odredenih reklama ili predlaganja odredenih vesti.

Sva pitanja kao i zahteve u vezi sa vašim podacima možete postaviti našem Službeniku za zaštitu podataka o licnosti na sledecu e-mail adresu [email protected]

Magazin Plus i zadržava pravo da promeni ili modifikuje ovu Politiku. O važnim promenama i dopunama Magazin Plus može obavestiti korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na portalu.

Dobro došli!

Ulogujte se

Resetuj lozinku

Molimo, unesite korisničko ime ili email kako biste resetovali lozinku.